Struktur Organisasi

STRUKTUR AJI KEDIRI

PERIODE 2021-2024

Ketua : Danu Sukendro

Sekretaris : Rekian

Bendahara : Abdur Rahman

Bidang Pendidikan

 • M. Fadly Rahmawan
 • Benny Setiawan

Bidang Organisasi

 • Agung Kridaning Jatmiko
 • M. Ubaidillah
 • Fedho Pradistya

Bidang Advokasi

 • David Johanes
 • M. Fikri Zulfikar
 • Whendy
 • Anis Firmansyah

Bidang Komunikasi & Data

 • Yanuar Dedy
 • Kholisul Fatikin
 • Dharaka

Bidang Usaha & Dana

 • Andhimas
 • Nanang Masyhari
 • Nugroho

Bidang Ketenagakerjaan

 • Habibul Muntaha
 • Naim
 • Asmaul Chusna

Bidang Gender dan Perempuan

 • Syarif Abdurrahman

Koordinator Madiun : Nofika D. Nugroho

Koordinator Tulungagung : Dimas Adhar

Majelis Pertimbangan Organisasi

 • Andrean
 • Afnan Subagyo
 • Imam Mubarok

Majelis Etik

 • Solechan Arif
 • Dwijo Utomo Maksum
 • Destyan S